2012-2018 © Vink en De Mooij  Adviesbureau   2012-2018 © Verrehoef Webdesign    2012-2018 © Gitte Peeters Producties
Bedrijfsorganisatie & Veiligheid Adviesbureau
i n s p i r a t i e & o p l o s s i n g e n
Vink & de Mooij
" Vink & de Mooij " is een strategisch samenwerkingsverband. De dienstverlening wordt verricht door " De Mooij Consult " of  " Safety Rockz " afzonderlijk of in samenwerkingsverband.
Analyseren, implementeren en borgen door samen te werken

Met onze kennis, ervaring en technieken kunnen wij, Vink en De Mooij, snel verbeterpunten vaststellen. Door te luisteren, de processen te analyseren en (soms) de confrontatie aan te gaan, zoeken wij samen met u naar concrete oplossingen.
Bij het invullen van vragen als 'wat pakken we aan, hoe, met wie, wanneer en waar?' hebben u en uw lijnorganisatie een belangrijke rol om uiteindelijk betrokkenheid, draagvlak en borging te bewerkstellingen.

Voor de uitwerking, implementatie en naleving (de borging) beschikken wij over vele handreikingen om u daarbij te ondersteunen. Dat kan onder meer bestaan uit het geven van trainingen, het starten van praktische uitvoeringstrajecten en intensieve (persoonlijke) begeleiding of coaching.

Onze werkwijze onderscheidt zich vooral door de passie en humor waarmee wij klanten bijstaan en de nauwe samenwerking met die klanten vanuit een vertrouwensband. Wij, Dirk Vink en Karel de Mooij, zijn van begin tot eind de aanspreekpunten, de adviseurs en de ondersteuners. Juist door die kleinschaligheid kunnen wij flexibel en vooral snel inspelen op situaties en richting geven.

Waarom hebben andere opdrachtgevers Vink en De Mooij benaderd?
- Veiligheidsbeheersvraagstukken
- (Veiligheids)audits
- Leiderschapsontwikkeling & -training
- Systeem-/procesoptimalisatie
- Analyse uitvoering geldende wettelijke regelgeving
Wat is er veranderd na een traject met Vink en De Mooij?   >
Hoe hebben zij de samenwerking met Vink en De Mooij ervaren?   >
-  Aanpak
Werkwijze
Home
Werkwijze
Aanpak
Resultaat
Waarvoor kunt u ons Benaderen
Klantreacties
Over Vink en De Mooij
Partners
Contact
De schurende praktijk